Ofoten Mek AS

Ofoten Mek AS er et moderne industriselskap som ble etablert i 2006. Selskapet er sertifisert iht. NS EN1090-1 Utførelsesklasse EXC3 for utstedelse av ytelseserklæring / CE dokumentasjon. Ofoten Mek as er etablert i Narvik og Selskapet produserer og monterer stålbæresystemer til produksjons- industrianlegg og de fleste typer bygg. Ofoten Mek as leverer og monterer fasader, tak..., samt vedlikehold og reparasjoner på industrianlegg. Les mer

Rasvarslingsanlegg
Rasvarslingsanlegget er utviklet spesielt med tanke på jernbanen, men er like godt egnet for varsling for vei og andre trafikkerte områder.
Våre anlegg er montert både på Ofotbanen og Bergensbanen.

Rasvarslingsanlegget er patentbeskyttet.