Noen av våre oppdrag
 • LKAB Pakke 2B
 • Northline ny utskipningshavn Narvik
 • NCC Hålogalandsbrua Narvik
 • JV Maskin nytt verkstedbygg JV Maskin AS
 • Byggmakker Narvik Utbygging av lager IBV AS
 • ESSO Millejordbukta Ing. S. Laksaa AS
 • Sommerseth Auto Millejordbukta Ing. S. Laksaa AS
 • Europris Millejordbukta Ing. S. Laksaa AS
 • KIWI Millejordbukta Ing. S. Laksaa AS
 • AVINOR Narvik TM AS
 • Fagerthun Eiendom Utbygging salgshall Fagerthun Eiendom AS
 • Norkraft Arena Ishall Narvik Ing. S. Laksaa AS
 • Utbygging av Folketshus Narvik Skanska
 • Ballangen servicesenter Skanska
 • Mathisen & Mathisen Narvik Nye Lagerbygg Mathisen & Mathisen Narvik
 • Alkeveien 7, Tromsø Multisystemer
 • Ballangen Ambulansesentral
 • LKAB, Spylehall NCC Construction
 • Katterat Trafostasjon Jernb.verket Losvikbygg AS
 • Narvik Trafostasjon Jernb.verket Losvikbygg AS
 • Beisfjord Sementvarefabrik Ombygg. Losvikbygg AS
 • Driftsbygg Narvikfjellet IBV
 • Messanin Arnøy engros Arnøy
 • Ombygging Scansell Consto ¨
 • Furumoen Trafo Ombygg for ny trafo Narvik Energinett AS
 • NB Engros, utbygging lager/ adminstrasjon Ing. S. Laksaa AS ¨
 • LKAB Bandgang over ventilen NCC Construction
 • LKAB Ventilasjonsbygg,støvavtrekksbygg,
 • Trafo- / fordelingsbygg NCC Construction
 • LKAB Drivstasjon TR022 NCC Construction
 • LKAB Bandgang til siktestasjon NCC Construction
 • LKAB Ombygging siktestasjon NCC Construction
 • Forretningsbygg Rombaksveien 47 Ing. S. Laksaa AS
 • Utskifting av lysmaster Rombaksbrua Statens vegvesen
 • Kjærfjorden bru ombygging av rekkverk Betongrenovering AS
 • Fagverk Stangneshallen (utsk. pga.brann) Harstadbygg AS
 • Markussen metallstøperi Nytt bygg Harstad Harstadbygg AS
 • Reprentasjonsbolig Betongrenovering Betongrenovering AS
 • Skånland skole, flerbrukshall Harstadbygg AS
 • Autoveien 1 Harstad Ny møbelbutikk Harstadbygg AS'
Ofoten Mek AS
Havnegata 21, Postboks 18
8501 NARVIK

Tlf: +47 769 77 810
Faks: +47 769 77 811
post@ofotenmek.no