Storleverandør av stålbygg

 Strategisk beliggenhet og store leveranser har gjort prosjektet til et kjempeoppdrag for Ofoten Mek i Narvik.

Se egen artikkel for dette her!
Ofoten Mek AS
Havnegata 21, Postboks 18
8501 NARVIK

Tlf: +47 769 77 810
Faks: +47 769 77 811
post@ofotenmek.no